• 533 368 668
  • hcpcons@gmail.com
Sleek & Beautiful

Konsulting & Szkolenia & Fundusze UE

HCP Consulting

Doradztwo w zakresie projektów unijnych. Finansowanie inwestycji.

Sleek & Beautiful

Konsulting

W swojej działalności skupiamy się na doradztwie inwestycyjnym z punktu widzenia możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania swoich przedsięwzięć, przede wszystkim związanego z instrumentami finansowymi UE.

Sleek & Beautiful

Szkolenia

Realizujemy szereg szkoleń, które poprzedzone są diagnozą potrzeb i odczekiwań. Dzięki temu jesteśmy w stanie zrealizować praktycznie każde przedsięwzięcie szkoleniowe dostosowane do potrzeb klienta.

Sleek & Beautiful

Doświadczenie

Bardzo istotnym elementem w działalności firmy jest doświadczenie osób w niej pracujących. Są to osoby funkcjonujące na rynku związanym z funduszami europejskimi począwszy od środków przedakcesyjnych.