• 533 368 668
 • hcpcons@gmail.com

Author Archives: admin

SUKCES ROŚNIE Z NAMI

Gmina Bojanów w partnerstwie z firmą HCP Consulting Hubert Czub rozpoczęła realizację projektu pn. „SUKCES ROŚNIE Z NAMI”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, na podstawie Umowy z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych u 310 uczniów/uczennic (155K i 155M), w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz TIK (w tym nauka programowania) i podniesienie kompetencji 32 nauczycieli/lek (30K i 2M), w zakresie wykorzystania TIK i nauczania metodą eksperymentu Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach, Publicznego Gimnazjum nr 2  w  Stanach oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyszowie – Zapuściu, w Gminie Bojanów w okresie do 30.06.2018r

 

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

 • Doposażenie szkół w sprzęty Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych oraz pracowni pomiarowej i przyrodniczej w pomoce dydaktyczne.
 • Szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie programowania i wykorzystywania TIK oraz w pracy metodą eksperymentu i projektu edukacyjnego
 • Warsztaty, laboratoria i wycieczka edukacyjna dla uczniów: warsztaty dotyczące programowania i eksperymentowania, dla chętnych Laboratorium Robotyczne z wykorzystaniem zestawów Lego Mindstorm EV3 oraz 1-dniowa wycieczka do „MultiCentrum” w Warszawie

 

Głównymi rezultatami projektu są:

 • zwiększenie kompetencji informatycznych uczniów/uczennic z ww. szkół;
 • nauka myślenia komputacyjnego;
 • zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania metodą eksperymentu, projektu edukacyjnego oraz wykorzystanie TIK na zajęciach,
 • nauka programowania w języku Scratch (system programowania bezpłatny i dostępny przez Internet) oraz budowania i programowania robotów (w języku Scratch).

Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2017 r. – 30 czerwca 2018 r.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej:  617 721,77 zł

Całkowita wartość projektu wynosi:  726 731,50 zł

 

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Biurach Projektu:

Urząd Gminy Bojanów                                HCP Consulting Hubert Czub

Centrum Usług Wspólnych                           ul. Piłsudskiego 8/4

 1. Parkowa 5, pokój nr 17     39-400 Tarnobrzeg

37-433 Bojanów                                           tel: 533 368 868

tel: (15) 8708 326 wew. 27                           email: hcpcons@gmail.com

email: cuw@bojanow.pl

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.mapadotacji.gov.plPlakat 9.2 Bojanów

admin

„Eksperymenty i programowanie bez tajemnic program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko”

Gmina i Miasto Nisko w partnerstwie z firmą HCP Consulting Hubert Czub rozpoczęła realizację projektu pn. „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, na podstawie Umowy z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych u 370 uczniów/uczennic (191D i 179CH), w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (w tym nauka programowania) oraz podniesienie kompetencji 50 nauczycieli/nauczycielek (45K i 5M), w zakresie wykorzystania TIK i nauczania metodą eksperymentu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gen. St. Dąbka w Nisku, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. St. Kostki w Zarzeczu oraz Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowosielcu w gminie Nisko w okresie do 30.06.2018r.

 

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

 • Doposażenie szkół w sprzęty Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych oraz pracowni pomiarowej i przyrodniczej w pomoce dydaktyczne.
 • Szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie programowania i wykorzystywania TIK oraz w pracy metodą eksperymentu i projektu edukacyjnego
 • Warsztaty, laboratoria i wycieczka edukacyjna dla uczniów: warsztaty dotyczące programowania i eksperymentowania, dla chętnych Laboratorium Robotyczne z wykorzystaniem zestawów Lego Mindstorm EV3 oraz 1-dniowa wycieczka do „MultiCentrum” w Warszawie

 

Głównymi rezultatami projektu są:

 • zwiększenie kompetencji informatycznych uczniów/uczennic z ww. szkół;
 • nauka myślenia komputacyjnego;
 • zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania metodą eksperymentu, projektu edukacyjnego oraz wykorzystanie TIK na zajęciach,
 • nauka programowania w języku Scratch (system programowania bezpłatny i dostępny przez Internet) oraz budowania i programowania robotów (w języku Scratch).

Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2017 r. – 30 czerwca 2018 r.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej:  807 182,52 zł

Całkowita wartość projektu wynosi:  949 626,50 zł

 

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Biurach Projektu:

Centrum Usług Wspólnych w Nisku            HCP Consulting Hubert Czub

 1. Kościuszki 1a, pokój nr 9 ul. Piłsudskiego 8/4

37-400 Nisko                                                   39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 8415663                                                tel: 533 368 868

email: cuw.nisko@onet.eu                              email: hcpcons@gmail.com

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.mapadotacji.gov.pl

Plakat 9.2 Nisko

 

admin