• 533 368 668
  • hcpcons@gmail.com

Finansowanie inwestycji

  • wybór najkorzystniejszego źródła finansowania inwestycji
  • biznes plan pod kredyt
  • preferencyjne pożyczki dla firm dofinansowane ze środków unijnych
  • finansowanie bankowe dla sektora MSP
  • negocjowanie warunków umowy z partnerem finansowym

Każdy z przedsiębiorców staje przed dylematem wyboru źródeł finansowania inwestycji.

Co wybrać? Kredyt bankowy, leasing, factoring a może podwyższenie kapitału w drodze emisji nowych udziałów lub akcji?

Zapotrzebowanie na kapitał inwestycyjny zależy od specyfiki prowadzonej działalności oraz przyjętej przez firmę strategii rozwoju. Wyłącznie precyzyjne dopasowanie produktu finansowego do potrzeb firmy może zapewnić korzystną realizację inwestycji. Różnorodność form i sposobów finansowana, skomplikowane procedury i niebezpieczeństwa jak np. utajone koszty umów, związane z wyborem optymalnego źródła finansowania skłaniają do korzystania z fachowego doradztwa. Nasza firma dysponując doświadczeniem w realizacji kilkunastu projektów inwestycyjnych oraz zespołem wysokiej klasy ekspertów z zakresu finansów, bankowości, organizacji i zarządzania oraz prawa, gwarantuje profesjonalne doradztwo finansowe. Współpracujemy z większością banków w Polsce. Zostaliśmy oficjalnymi partnerami największych instytucji finansowych w ramach przygotowania projektów inwestycyjnych. Współpracujemy z firmami leasingowymi, funduszami podwyższonego ryzyka oraz inwestorami prywatnymi.

Biznes plan „pod kredyt”

Najczęstszym przypadkiem kiedy przedsiębiorstwa decydują się na przygotowanie biznes planu jest moment, w którym firma jest w trakcie pozyskiwania kapitału obcego (najczęściej kredytu) na finansowanie planowanej inwestycji. Wynika to z faktu, że banki wymagają od przedsiębiorcy przedstawienia biznes planu, który jest podstawą do podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu.

Pracując nad biznes planem dostosowujemy się do możliwości oraz potrzeb przedsiębiorstwa. To pozwala już na etapie powstawania biznes planu, wypracować wspólnie taki końcowy model biznes planu, który pozwoli na otrzymanie kredytu bankowego.