• 533 368 668
  • hcpcons@gmail.com

Firma

Firma HCP Consulting od samego początku skupia swą działalność na rynku biznesowych usług doradczych, kierowanych do samorządów oraz sektora MŚP.
W swojej działalności skupiamy się na doradztwie inwestycyjnym z punktu widzenia możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania swoich przedsięwzięć, przede wszystkim związanego z instrumentami finansowymi UE.

Bardzo istotnym elementem w działalności firmy jest doświadczenie osób w niej pracujących.
Są to osoby funkcjonujące na rynku związanym z funduszami europejskimi począwszy od środków przedakcesyjnych.
Bogate doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie, ich rozliczaniu oraz dziesiątki napisanych biznesplanów i studiów wykonalności daje nam niezaprzeczalną przewagę w zakresie konkurencyjności na rynku.
Efektem naszych działań jest bardzo wysoki poziom skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowania, sięgający powyżej 90 %

W nowej perspektywie finansowej UE 2014 – 2020 opracowaliśmy dokumentacje projektową dla kilkudziesięciu projektów, których wartość przekroczyła poziom 37 mln zł.
Naszym partnerami są zarówno jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne oraz firmy prywatne.