• 533 368 668
  • hcpcons@gmail.com

Obsługa inwestorów

Dzięki szerokim kontaktom oraz znajomości preferencji inwestycyjnych naszych klientów oraz samorządów gminnych z którymi współpracujemy od lat, jesteśmy w stanie pomóc Państwu w znalezieniu najbardziej odpowiedniej lokalizacji do realizacji swojego biznesu.

Posiadamy szerokie rozeznanie w zakresie źródeł finansowania inwestycji, a zdobyte kontakty pozwalają na kojarzenie  osób mających „pomysł na biznes” z inwestorami zainteresowanymi finansowaniem perspektywicznych przedsięwzięć.

Oferujemy również pomoc w:
– nawiązaniu kontaktu z jednostkami naukowymi w celu możliwości nawiązania współpracy w zakresie realizacji projektów B+R,
-wyszukaniu odpowiedniej lokalizacji, nieruchomości w celu możliwości zainwestowania na terenie gmin z województwa podkarpackiego oraz świętokrzyskiego
– opracowanie analizy właściwego programu operacyjnego w ramach którego można uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,
– rozliczaniu środków pomocowych z UE
– kontaktach pomiędzy Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi – Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Mielecką Specjalną Strefą Ekonomiczną
– kontaktach z Klastrami z województwa podkarpackiego – szczególnie Klastra Wschodni Sojusz Motoryzacyjny oraz Klastra Edukacji Zawodowej.
– nawiązaniu współpracy z Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo Technologicznym oraz  inkubatorami przedsiębiorczości z Tarnobrzega, Mielca i Rzeszowa, które dzięki merytorycznemu oraz kapitałowemu wsparciu ułatwiają rozpoczęcie działalności w wybranej branży.
– wsparciu przedsiębiorców, którzy mają ciekawy pomysł na biznes i potrzebują kapitału oraz wsparcia merytorycznego do wdrożenia swoich pomysłów w życie.