• 533 368 668
  • hcpcons@gmail.com

Opracowanie dokumentacji projektowej

W zakresie opracowania dokumentacji projektowej nasza oferta zawiera:

– opracowanie biznes planu, studium wykonalności inwestycji,
– opracowanie wniosku o dofinansowanie, planu promocji, harmonogramu rzeczowo-finansowego, załączników środowiskowych, niezbędnych oświadczeń zgodnych z wytycznymi instytucji pośredniczących.
– pomoc w uzyskaniu opinii o innowacyjności w ramach nawiązanej współpracy z jednostkami naukowymi,

W przypadku pozytywnej zakończonej analizy projektu w zakresie szans na uzyskanie wsparcia unijnego rozpoczynamy wspólną pracę nad przedsięwzięciem. Na tym etapie rekomendujemy wiele działań strategicznych celem maksymalizacji szans na uzyskanie dofinansowania – angażujemy się również w ramach możliwości w przygotowanie założeń do projektów budowlanych, weryfikację ich poprawności, analizę stanu prawnego oraz instytucjonalnego w zakresie uzyskanych decyzji administracyjnych. Ostatecznym efektem naszej pracy jest opracowany wniosek o dofinansowanie inwestycji, biznes plan (studium wykonalności) oraz pozostałe załączniki wymagane do wniosku. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wymaga od naszych klientów bezpośredniego zaangażowania. Z doświadczenia wiemy, że bardzo dobre projekty unijne powstają wtedy kiedy nasza firma ściśle współpracuje z potencjalnymi wnioskodawcami na każdym etapie przygotowania przedsięwziecia.