• 533 368 668
  • hcpcons@gmail.com

Rozliczenie środków pomocowych

Oferta naszej firmy dotyczy również zarządzania projektem, które obok uzyskania dofinansowania jest również bardzo istotnym i ważnym etapem realizacji inwestycji.

Oferta obejmuje zakres zarządzania projektem – od momentu zawarcia umowy o dofinansowanie aż do otrzymania ostatniej płatności i zawiera:
– przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu,
– aktualizacja harmonogramu projektu,
– przygotowanie kompleksowej sprawozdawczości podczas realizacji projektu(raporty finansowe, techniczne, wnioski o zaliczki, wnioski refundacyjne, sprawozdania z realizacji projektu),
– przygotowanie zapytań ofertowych zgodnych z wytycznymi Instytucji Wdrażającej,
– weryfikacja wskaźników i rezultatu określonych w dokumentacji aplikacyjnej,
– przygotowywanie pism do instytucji wdrażających oraz stanowisk dotyczących zmian wprowadzanych do projektu unijnego,
– wsparcie podczas czynności kontrolnych przeprowadzanych przez Instytucje Wdrażające,
– zarządzanie projektem – świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu